Beépített Casco

Amennyiben Lízingbe Adó/Finanszírozó és Lízingbe Vevő/Adós a Szerződésben CASCO támogatásos finanszírozásban állapodnak meg, a Lízingbe Vevő/Adós a Szerződés finanszírozási adatainál meghatározott naptári nap elteltéig terjedő időtartamra nem köteles saját költségére, saját nevében, a Lízingbe Adó/Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű CASCO biztosítást kötni. A teljes körű CASCO biztosítást a Szerződésben a Gépjárműre vonatkozóan a Lízingbe Vevő/Adós által közölt adatok alapján ezen időszakra - a lízingdíjak/törlesztő részletek erre tekintettel történő emelt összegének ellentételezéseként - Lízingbe Adó/Finanszírozó köti meg helyette saját költségére és nevében azzal, hogy a biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész, az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint a biztosítási díj megfizetésének kötelezettségén túl a CASCO biztosítási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére ezen időszakban is Lízingbe Vevő/Adós köteles.

Lízingbe Vevő/Adós a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Lízingbe Adó/Finanszírozó által megkötött CASCO biztosítás a fenti időtartam utolsó napján megszűnik, ezért a Lízing/Kölcsön futamidő fenti időtartam elteltét követő időszakára Lízingbe Vevő/Adós köteles CASCO biztosítási fedezetről gondoskodni a Gépjármű vonatkozásában és ennek megtörténtét Lízingbe Adónak/Finanszírozónak a biztosítási szerződés (kötvény) másolatának Lízingbe Adó/Finanszírozó részére történő megküldésével a fenti időtartam elteltét megelőző 10. napig igazolni.