Normál Casco

Lízingbe Vevő/Adós köteles saját költségére, saját nevében Lízingbe Adó által megadott feltételekkel teljes körű, (elemi kárra, töréskárra, lopáskárra és üvegkárra is kiterjedő) CASCO és gépjármű felelősségbiztosítást kötni, azokat köteles a Szerződés hatálya alatt fenntartani és azok díjait, valamint egyéb költségét hiánytalanul határidőben megfizetni.

Amennyiben a casco köteles finanszírozás tartama alatt Ön casco biztosítót kíván váltani, erre vonatkozó kérelmét küldje meg a finanszírozást nyújtó Társaság részére, hogy a biztosítás évfordulós felmondásához a finanszírozói hozzájárulást kiküldhessük. Alább található az a Biztosítói kötelezettségvállalási Nyilatkozat, amelyet kérünk, új Biztosítójával szíveskedjen aláíratni, és az új casco ajánlattal együtt megküldeni.