Tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendje

Fontos tudnia, hogy a késedelmes tartozás esetén történő befizetések elszámolása - amennyiben az Önnel kötött finanszírozási szerződés nem rendelkezik ettől eltérően - a hatályos jogszabályoknak megfelelően a következőképpen alakul:

  • hitelezői költségek (pl. felszólító levél díja, behajtási költség, szállítási költség, tárolási költség)
  • ezt követően az ügyleti kamat, időszaki kamat és késedelmi kamat,
  • a fentiek jóváírását követően fennmaradó rész kerül jóváírásra a tőketartozásra.

Az elszámolási rendet egy példa segítségével szeretnénk bemutatni, melyben az alábbi követelés elemek szerepelnek:

Sorszám Megnevezés Esedékesség Összeg
1. Februári törlesztő részlet - kamat 2013.02.05. 17 556 Ft
2. Februári törlesztő részlet - tőke 2013.02.05. 22 243 Ft
3. Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) 2013.02.05 908 Ft
4. Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) 2013.02.05. 327 Ft
5. Márciusi törlesztő részlet - kamat 2013.03.05. 16 942 Ft
6. Márciusi törlesztő részlet - tőke 2013.03.05. 23 073 Ft
7. Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) 2013.03.05. 456 Ft
8. Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) 2013.03.05. 327 Ft
9. Késedelmi kamat 2013.03.05. 685 Ft
10. Felszólító levél díja 2013.03.05. 1 900 Ft
Összesen     84 417 Ft

A teljes felhalmozott tartozás maradéktalan megfizetése esetén, az elszámolás az alábbiak szerint alakul:

Sorrend Megnevezés Sorszám Összeg
1. Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) 4. 327 Ft
2. Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) 3. 908 Ft
3. Februári törlesztő részlet - kamat 1. 17 556 Ft
4. Februári törlesztő részlet - tőke 2. 22 243 Ft
5. Felszólító levél díja 10. 1 900 Ft
6. Késedelmi kamat 9. 685 Ft
7. Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) 8. 327 Ft
8. Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) 7. 456 Ft
9. Márciusi törlesztő részlet - kamat 5. 16 942 Ft
10. Márciusi törlesztő részlet - tőke 6. 23 073 Ft
Összesen     84 417 Ft

Amennyiben a teljes felhalmozott tartozás helyett csak 42 000 Ft érkezik Társaságunk bankszámlájára, az elszámolás az alábbiak szerint történik:

Sorrend Megnevezés Sorszám Összeg
1. Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) 4. 327 Ft
2. Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) 3. 908 Ft
3. Februári törlesztő részlet - kamat 1. 17 556 Ft
4. Februári törlesztő részlet - tőke 2. 22 243 Ft
5. Felszólító levél díja 10. 966 Ft
Összesen     42 000 Ft

A beérkező 42 000 Ft elszámolását követően 42 417 Ft lejárt tartozás továbbra is fennáll, ami az alábbi tételekből tevődik össze:

Megnevezés Sorszám Összeg
Felszólító levél díja 10. 934 Ft
Késedelmi kamat 9. 685 Ft
Egyéb költség (készpénz átutalási megbízási díj) 8. 327 Ft
Árfolyam különbözet (előző havi törlesztő részlet) 7. 456 Ft
Márciusi törlesztő részlet - kamat 5. 16 942 Ft
Márciusi törlesztő részlet - tőke 6. 23 073 Ft
Összesen   42 417 Ft