Tartalom megjelenítő

BEÉPÍTETT VAGYONBIZTOSÍTÁS

Amennyiben Lízingbe Adó/Finanszírozó és Lízingbe Vevő/Adós a Szerződésben beépített vagyonbiztosítással egybekötött finanszírozásban állapodnak meg, a Lízingbe Vevő/Adós a Szerződés tartama alatt nem köteles saját költségére, saját nevében, a Lízingbe Adó/Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű vagyonbiztosítást kötni. A teljes körű vagyonbiztosítást az eszközre vonatkozóan a Lízingbe Vevő/Adós által közölt adatok alapján ezen időszakra - a lízingdíjak/törlesztő részletek erre tekintettel történő emelt összegének ellentételezéseként - Lízingbe Adó/Finanszírozó köti meg helyette saját költségére és nevében azzal, hogy a biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész, az általános forgalmi adó, valamint a biztosítási díj megfizetésének kötelezettségén túl a vagyonbiztosítási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére ezen időszakban is Lízingbe Vevő/Adós köteles.


Lízingbe Vevő/Adós a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Lízingbe Adó/Finanszírozó által megkötött vagyonbiztosítás a Szerződés szerződéskötéskor megállapított lejárati napján (zárt végű pénzügyi lízing, kölcsön) vagy a maradványérték megfizetésének időpontjában (nyílt végű pénzügyi lízing) megszűnik, ezért a Lízing/Kölcsön futamidő fenti időtartam elteltét követő időszakára Lízingbe Vevő/Adós köteles vagyonbiztosítási fedezetről gondoskodni az eszköz vonatkozásában és ennek megtörténtét Lízingbe Adónak/Finanszírozónak a biztosítási szerződés (kötvény) másolatának Lízingbe Adó/Finanszírozó részére történő megküldésével a fenti időtartam elteltét megelőző 10. napig igazolni.


Amennyiben élni kíván a beépített vagyonbiztosítás lehetőségével, kérjük ajánlat kérésekor ezt ügyintézőjének jelezze.