Tartalom megjelenítő

Lízing termékismertető

A lízing egy olyan elsődlegesen eszközfedezetes finanszírozási forma, mely során - a finanszírozás teljes futamideje alatt - a Lízingbe Adó a finanszírozott lízingtárgy (jármű, gép, berendezés vagy ingatlan) tulajdonosa. A Lízingbe Adó kizárólag abból a célból szerzi meg a lízingtárgy tulajdonjogát, hogy lízingdíj fizetése ellenében használatba (lízingbe) adja azt Lízingbe Vevő számára.

Optimális esetben

 • a lízingtárgy megfelelő fedezetet jelent a Lízingbe Adó számára (tulajdonosi pozíciójának köszönhetően) a lízing teljes futamideje alatt,
 • míg Lízingbe Vevő számára kitermeli a saját költségét, azaz a (lízingtárgy használata fejében) a Lízingbe Adónak fizetendő lízingdíjakat.


A beruházást célszerű lízingben finanszírozni, ha annak van megfelelő fedezeti értéke.

A lízing előnyei

 • Addicionális beruházás finanszírozás egyszeri, nagy összegű tőkelekötés nélkül
 • Eszközfedezetes jellege révén kevesebb egyéb biztosítéki elemet igényel
 • Számviteli előnyök egyes lízing konstrukcióknál
 • Adóelőnyök egyes lízing konstrukcióknál

Egy lízing tranzakció résztvevői

 • Lízingbe Adó: az a vállalkozás, amely tulajdonosa annak a lízingtárgynak, amit lízingbe ad.
  A Raiffeisen Bankcsoport tagjaként
  • pénzügyi lízing szolgáltatást a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (RCL)
  • operatív lízing szolgáltatást a Raiffeisen Autó Lízing Kft. (RAL) nyújt.
 • Lízingbe Vevő: aki lízingeli, használja a lízingtárgyat, amelynek fejében lízingdíjat fizet.
 • Eladó (szállító): az a kereskedő, aki forgalmazza a Lízingbe Vevő által lízingelni kívánt lízingtárgyat.

Lízing tranzakció résztvevői
 

Egy lízing tranzakció részei
Lízingtárgy a gép, a jármű, a berendezés, mezőgazdasági eszköz vagy az ingatlan, amit lízingelnek
Futamidő a lízingtranzakció kezdete és vége között eltelt idő

Lízingszerződés

csomag

a szerződések, amelyek a lízing feltételeit tartalmazzák.
Fő részei:
 • Lízingszerződés,
 • Adásvételi szerződés (specifikációval),
 • Általános Üzleti Feltételek és Általános Szerződési Feltételek, továbbá Kondíciós lista
 • Lízingdíj fizetési időpontlista,
 • Átadás-átvételi jegyzőkönyv,
 • Biztosítási igazolás,
 • Átíráshoz szükséges okmányirodai dokumentumok (csak forgalomba helyezett járművek esetén),
 • Biztosítéki szerződések (Lízingbe Adó előírásai szerint)
Önerő (induló díj) a futamidő elején egyösszegben fizetendő első lízingdíj
Utolsó kiemelt díj Zárt végű pénzügyi lízing: bizonyos esetekben a Lízingbe Vevő kérésére az utolsó lízingdíj egy magasabb összegben kerül megállapításra, ami így csökkenti a futamidő alatti lízingdíjakat
Maradványérték

Nyílt végű pénzügyi lízing: futamidő végén esedékes utolsó díj, amelynek megfizetésével Lízingbe Vevő vagy általa kijelölt harmadik fél tulajdonjogot szerezhet

Maradványérték- kockázat a Lízingbe Adó kockázata, ami abból adódik, ha a maradványértéket túl magas összegben állapítja meg a lízingtárgy tényleges piaci értékéhez képest, így a lízing lejártakor a lízingtárgy értékesítéséből befolyó bevétel nem nyújt fedezetet az akkor fennálló teljes követelésre
Lízingdíj a Lízingbe Vevő által rendszeresen (havonta, negyedévente, szezonálisan, stb.) fizetendő összeg, használati díj, amely tőkerészből és kamatrészből áll (kivéve operatív lízing, ahol nincs ilyen megbontás)

 

Lízing típusok

 • Pénzügyi lízing (Nyíltvégű és zártvégű) - a Lízingbe Vevő számára mérlegen belüli tétel
 • Operatív lízing (tartós bérlet) - a Lízingbe Vevő számára mérlegen kívüli tétel

A zártvégű pénzügyi lízing jellemző tulajdonságai

 • A konstrukció célja a lízingtárgy tulajdonjogának ügyfél által történő megszerzése a futamidő végén.
 • A futamidő alatt a lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbe Adó, az ügyfél kizárólag a lízingtárgy használatára jogosult, lízingdíj fizetése ellenében.
 • A Lízingbe Vevő a futamidő végén a teljes lízingtartozás (összes lízingdíj) megfizetése után a lízingtárgyon automatikusan tulajdonjogot szerez.
 • Lízingtárgyat Lízingbe Vevő veszi fel könyveibe, tartja nyilván és számolja el az amortizációt, illetve a lízingdíjak kamat részét költségként, a mindenkori számviteli törvényeknek megfelelően.
 • Lízingbe Vevőnek teljes ÁFA fizetési kötelezettsége van a futamidő elején, amely a lízingtárgy átadás-átvételekor esedékes és később visszaigényelhető/levonásba helyezhető, a mindenkori számviteli törvényeknek megfelelően. Az ÁFA összege a lízingtárgy teljes nettó értékére kerül felszámításra.
 • A havi lízingdíjakat további ÁFA nem terheli.
Ki az eszköz jogi tulajdonosa? Lízingbe Adó
Ki tartja nyilván az eszközt a könyveiben? Lízingbe Vevő
Ki számolja el az amortizációt? Lízingbe Vevő
Ki igényli vissza a vételár ÁFA tartalmát? Lízingbe Vevő
Mit számolhat el költségként a Lízingbe Vevő? A lízingdíj kamatrészét (a számviteli törvényeknek megfelelően)
Tartalmaz-e a lízingdíj áfát? Nem
Mi történik lejáratkor? A Lízingbe Vevő az összes lízingdíj megfizetésével automatikusan tulajdont szerez a lízingtárgyon.

 

A nyíltvégű pénzügyi lízing jellemző tulajdonságai

 • A futamidő alatt a lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbe Adó, Lízingbe Vevő kizárólag a lízingtárgy használatára jogosult, lízingdíj fizetés ellenében.
 • A lízingtárgyat a lízingbevevő veszi fel könyveibe, tartja nyilván és számolja el az amortizációt, illetve a lízingdíjak kamat részét költségként, a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelően.
 • A havi lízingdíjak tőketörlesztő részét ÁFA terheli. A vételár ÁFA tartalmát a Lízingbe Adó visszaigényelheti/levonásba helyezheti a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően. Személygépjármű finanszírozás esetén 2012. 01. 01-től a lízingdíjakra eső ÁFA értéke a Lízingbe Vevő által visszaigényelhető/levonásba helyezhető!
 • A Lízingszerződés alapján a Lízingbe Vevő megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát a teljes tartozást követően, a maradványérték megfizetésével. A maradványértéket úgy kell meghatározni, hogy a lízingtárgy futamidő végi valós piaci értéket tükrözze, de minimálisan reális opciót jelentsen Lízingbe Vevő számára
Ki az eszköz jogi tulajdonosa? Lízingbe Adó
Ki tartja nyilván az eszközt a könyveiben? Lízingbe Vevő
Ki számolja el az amortizációt? Lízingbe Vevő
Ki igényli vissza a vételár ÁFA tartalmát? Lízingbe Adó
Mit számolhat el költségként a Lízingbe Vevő? A lízingdíj kamatrészét (a mindenkori számviteli törvényeknek megfelelően)
Tartalmaz-e a lízingdíj áfát? Igen, a lízingdíj tőkerészét ÁFA terheli, amit a lízingdíjakkal együtt kell megfizetni és a hatályos jogszabályoknak megfelelően minden díjfizetés után Lízingbe Vevő által visszaigényelhető/levonásba helyezhető
Mi történik lejáratkor? A lízingbevevő nyilatkozik, hogy kíván-e tulajdonjogot szerezni a lízingtárgy felett a maradványérték megfizetésével

Operatív lízing (tartós bérlet) jellemző tulajdonságai:

 • A lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbe Adó, Lízingbe Vevő kizárólag a lízingtárgy használatára jogosult a lízing futamidő alatt, lízingdíj fizetés ellenében.
 • A lízingtárgyat a Lízingbe Adó tartja nyilván a könyveiben és számolja el az amortizációt.
 • A vételár ÁFA tartalmát a Lízingbe Adó igényli vissza.
 • A Lízingbe Vevő a nettó bérleti díjat a mindenkori számviteli törvények szerint számolhatja el költségként.
 • A havi lízingdíjakat ÁFA terheli.
 • Lejáratkor a Lízingbe Vevő a lízingtárgyat Lízingbe Adó birtokába adja, a lízingtárgy Lízingbe Vevő tulajdonába a futamidő végén sem kerülhet.
 • A lízingdíjak kalkulációja a lízingtárgy futamidő végi, reális piaci értéket tükröző maradványérték figyelembevételével készül, amely nem lehet nulla. Lízingbe Adónak nyitott pozíciója (maradványérték kockázata) csökkentése érdekében (vissza)vásárlási megállapodás megkötésére van szüksége jellemzően az Eladóval (vagy bármely más független 3. féllel).
Ki az eszköz jogi tulajdonosa? Lízingbe Adó
Ki tartja nyilván az eszközt a könyveiben? Lízingbe Adó
Ki számolja el az amortizációt? Lízingbe Adó
Ki igényli vissza a vételár ÁFA tartalmát? Lízingbe Adó
Mit számolhat el költségként a lízingbe vevő? A nettó lízingdíjat (a mindenkori számviteli törvényeknek megfelelően)
Tartalmaz-e a lízingdíj áfát? Igen, a lízingdíj egészére ÁFA terhelődik, ami a Lízingbe Vevő által a hatályos számviteli törvényeknek megfelelően visszaigényelhető /levonásba helyezhető.
Mi történik lejáratkor? A Lízingbe Vevő átadja Lízingbe Adónak a lízingtárgyat, annak tulajdonjogát nem szerezheti meg

Pénzügyi és operatív lízing összehasonlítása

Szempontok Pénzügyi lízing Operatív lízing/Tartós bérlet

A Lízingbe Adó szándéka szerint

A Lízingbe Adó célja a rendelkezésre álló pénzeszköz kihelyezése;

A lízingszolgáltatás a pénzügyi kihelyezéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás;

A tervezett jövedelem nagy részét a kamatjövedelem képezi.

Komplex szolgáltatás, sőt még bizonyos üzemeltetési kockázatot is elvállal;

A jövedelem a lízingszolgáltatás díja, tehát nem elsődlegesen a kamatjövedelem.

A Lízingbe Vevő nézőpontjából

A Lízingbe Vevő számára forrásszerzést jelent, az új eszköz beszerzését tervezi késleltetett fizetéssel;

Tulajdonjog megszerzése az elsődleges cél.

Elsődlegesen használatra tart igényt;

A tulajdonjog megszerzése nem elsődleges szempont.

Futamidő lejárta előtti megszüntethetőség

A lízingszerződés a Lízingbe Vevő által - a hitelügyletekhez hasonlóan - csak akkor mondható fel, ha a teljes lízingtartozás kiegyenlítésre került; A lízingügylet - a határozott idejű bérleti szerződésekhez hasonlóan - rendes felmondással nem szüntethető meg.

Értékcsökkenés

A Lízingbe Vevő amortizálja könyveiben a saját számviteli politikájában előírt amortizációs kulcsok alapján.

A Lízingbe Adó könyveiben szerepel és ő amortizálja