Útkövető

Tartalom megjelenítő

TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEK ESETÉN MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ CASCO ÉS VAGYONBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

Lízingbe Vevő/Adós köteles saját költségére, saját nevében Lízingbe Adó/Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű, (elemi kárra, töréskárra, lopáskárra és üvegkárra is kiterjedő) vagyonbiztosítást vagy CASCO és gépjármű felelősségbiztosítást kötni, azokat köteles a Szerződés hatálya alatt fenntartani és azok díjait, valamint egyéb költségeit hiánytalanul határidőben megfizetni.

Teljes körű vagyon- vagy CASCO biztosítás megkötése szükséges, amelyen Lízingtársaságunkat* társbiztosítottként kell bejegyeztetni/feltüntetni.

Az eszközt minimum a nettó számlaérték erejéig szükséges biztosítani.

A biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész mértéke (nominálisan és százalékosan) nem lehet magasabb, mint a finanszírozás során vállalt saját erő (első lízingdíj) mértéke, továbbá nem lehet magasabb, mint 10%.

Az eszköz azonosító adatait (alvázszám, motorszám, rendszám), Lízingtársaságunk* adatait és a biztosítási önrészt kérjük pontosan szerepeltetni az ajánlaton/kötvényen, valamint a szerződő és díjfizető személyének (Lízingbe Vevő/Adós) egyezése szükséges. Ha külön megállapodásunk alapján szerződőként Lízingtársaságunk* kerül megjelölésre, a díjfizető - beazonosítható módon - a Lízingbe Vevő/Adós legyen.

* Lízingtársaságunk adatai:
Név: Raiffeisen Corporate Lízing Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Cégjegyzékszám: 01-10-043861
Adószám: 12391086-4-41


Az eszköz vételárának megfizetéséhez a CASCO és vagyonbiztosítással kapcsolatban az alábbi dokumentumokat kérjük benyújtani:

1) Biztosítási ajánlat esetén:
-    Biztosító és szerződő által aláírt biztosítási ajánlat másolata, amely tartalmazza az eszköz adatait és a biztosítási önrészt;
-    Fedezetigazolás másolata;
-    Igazolás a Társbiztosított bejegyzéséről.

2) Biztosítási kötvény esetén:
-    Biztosítási kötvény másolata, amely tartalmazza az eszköz adatait, a biztosítási önrészt és Lízingtársaságunk társbiztosítottként történő bejegyzését is.

 

Tájékoztatásunk nem teljes körű, a CASCO és vagyonbiztosítással kapcsolatos egyéb feltételeket a pénzügyi lízingszerződés, illetve Lízingtársaságunk Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.