Útkövető

Tartalom megjelenítő

Tájékoztatás fizetési moratórium igénybevételéről agrárvállalkozások részére

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2022. szeptember 1-től 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít (az „Agrármoratórium”).
 
Az Agrármoratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. A szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésre nyújt fizetési haladékot. 
 
A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt, 
a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, 
vagy
b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.
 
Amennyiben Ön jogosult és élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell jogszabályban meghatározott formában és tartalommal. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.
 
A rendelkezésünkre álló információk alapján a feltételezhetően érintett, agrárvállalkozási tevékenységet folytató Ügyfeleink részére postai úton közvetlenül is küldtünk tájékoztatást a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 23/2022. (VIII. 8.) AM rendeletben előírt tartalommal az alábbiak szerint: 
 
„Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít. 
A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. 
 
A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt, 
 
a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy 
 
b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak. 
 
Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”
 
NYILATKOZAT
 
A belépésről szóló nyilatkozatot Társaságunk a következő csatornákon fogadja be:
  • személyesen bármely Raiffeisen bankfiókban, vagy 
  • az elektronikusan hitelesített aláírással (pl. e-szigno) ellátott nyilatkozatot a lizingmoratorium@raiffeisen.hu email címre
Nyilatkozat kizárólag a jogszabályban meghatározott, az alábbi linken elérhető tartalommal tehető: 


Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről
 

A fenti nyilatkozat kitöltésével az Ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelőssége tudatában kell kijelentse, hogy a  fizetési moratórium igénybevételére jogosult. 

A nyilatkozat valós tartalmú kitöltése az Ügyfél felelőssége. 

Amennyiben Ön kapott postai levélben tájékoztatást az Agrármoratóriumról, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jogosult is részt venni benne, ugyanígy lehetnek olyan Ügyfelek is, akik nem kaptak közvetlen postai értesítést Társaságunktól, de jogosultak az Agrármoratórium igénybevételére.

Kérjük figyelmesen olvassák el a tájékoztatást és a nyilatkozat szövegét és vállalkozásuk tevékenységének, árbevételének, vagy a felvett hitel(ek) céljának figyelembevételével döntsenek arról, hogy jogosultak-e az agrárvállalkozások részére meghirdetett moratórium igénybevételére és igénybe kívánják-e azt venni.

Jelen tájékoztató az Agrármoratórium kihirdetését tartalmazó a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet és a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet alapján készült.

A tájékoztatót a Lízing az új információkkal -  különösen a jogalkotótól, illetve a felügyeleti szervtől származó értelmezések, iránymutatások figyelembevételével - folyamatosan frissíti.


Üdvözlettel:
Raiffeisen Corporate Lízing Zrt.