Fizetési moratórium információk egyéni vállalkozók / őstermelők / vállalkozások részére

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. március 19. napján hatályba lépett a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) számú kormányrendelet, mely alapján ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a pénzügyi lízingszerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában fizetési moratórium áll fenn 2020. december 31.-ig.

A fenti fizetési moratóriumtól függetlenül a jogszabály lehetőséget ad a pénzügyi lízingszerződés(ek) eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítésére. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot kitöltve, (cégszerűen) aláírva az alábbi elérhetősünkre szíveskedjenek eljuttatni.

Nyilatkozat moratóriumból való kilépésről vállalkozások / egyéni vállalkozók/ őstermelők részére

Amennyiben a fenti nyilatkozattételt követően a későbbiekben mégis igénybe kívánják venni a fizetési moratóriumot, kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot szíveskedjenek kitöltve, (cégszerűen) aláírva, a megjelölt elérhetőségünkre megküldeni.

Nyilatkozat moratóriumba való visszalépésről vállalkozások / egyéni vállalkozók/ őstermelők részére

Tekintettel a megnövekedett megkeresések számára azt javasoljuk, hogy a nyilatkozatokat 15 nappal az esedékesség előtt szíveskedjenek megküldeni Társaságunk részére a gördülékenyebb ügyintézés érdekében.

Kérjük, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés, észrevétel merülne fel, az alábbi elérhetőségen keresse/keressék meg Társaságunkat: lizingmoratorium@raiffeisen.hu.