Útkövető

Tartalom megjelenítő

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI LÍZINGEKET ÉRINTŐ FIZETÉSI MORATÓRIUMRÓL (MORATÓRIUM I.)

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Moratórium I. Törvény alapján 2020. március 19. napjától biztosított fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ér. Az ezzel kapcsolatos változásokról lentebb olvashat részletesebben.

A 2020. CVII. törvény (Moratórium II. Törvény), valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a "Rendelet") 2021. január 1. és október 31. között hitelfelmondási tilalmat rendel el, illetve fizetési moratóriumot biztosít, ennek feltételeiről ezen az oldalon tájékozódhat.

Általános információk a Moratórium I. lezárásával kapcsolatban

A 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet, majd a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény ("a Moratórium I. Törvény") alapján biztosított fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ér.

A fizetési moratórium alatt elhalasztott fizetési kötelezettségeinek a moratórium lejártát követően eleget kell tennie (kivéve, ha él a Moratórium II. Törvény szerinti fizetési moratóriummal).

Amennyiben 2020. március 18. napján késedelmes tartozása állt fenn, ez a fizetési moratórium lejártát követően azonnal esedékessé válik.

A 2020. december 31. napján lejáró fizetési moratóriumról értesítő levelet küldünk minden ügyfelünknek, aki 2020. március 18. és december 31. között bármikor igénybe vette a fizetési moratóriumot és ebből eredően a fizetési moratórium időtartama alatt keletkezett, elhalasztott fizetési kötelezettsége áll fenn. A levélben tájékoztatást nyújtunk a havi lízingdíjról és az új futamidőről is. Amennyiben 2021. február végéig nem kapná meg ezt a levelet, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy írjon a lizingmoratorium@raiffeisen.hu email címre.

Tájékoztatás a Moratórium I.-ről

Ezen az oldalon részletes tájékoztatást adunk a fizetési moratóriummal kapcsolatban. A szöveg elején összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, azonban kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót is, mivel a részletes szabályokat és a teendőket ott mutatjuk be.

A legfontosabb információk

  • A fizetési moratórium a 2020. március 18-án fennálló pénzügyi lízingszerződések alapján már folyósított lízingekre vonatkozik. Ezek tekintetében a rendelet fizetési haladékot (moratóriumot) biztosít a tőke, kamat és díj megfizetésére minden lakossági ügyfél számára 2020. december 31-ig.
  • Ön dönthet úgy, hogy mégis az eredeti szerződésnek megfelelően fizet tovább.
  • Amennyiben élni szeretne a fizetési moratórium lehetőségével, nincs semmilyen teendője, a havi lízingdíjak nem fognak levonásra kerülni egészen a moratórium végéig.
  • A későbbiek során is van lehetőség a fizetési moratórium alóli kilépésre vagy az abba való visszalépésre.
  • A moratórium lejárta után a lízingdíjak nem lesznek magasabbak, a futamidő azonban meghosszabbodik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részletes információkat is döntésének meghozatala előtt!

2020. március 19. napján hatályba lépett a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) számú kormányrendelet, mely alapján a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló azon pénzügyi lízingszerződések esetében, amelyek alapján a lízingtárgy vételára már megfizetésre került, automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot (moratórium) kap az ügyfél 2020. december 31.-ig, amellyel ha élni kíván, nincs további teendője.

Az ügyfél által a moratórium lejáratát követően fizetendő rendszeres (havi/negyedéves) lízingdíjak összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

A fenti fizetési moratóriumtól függetlenül a jogszabály lehetőséget ad a pénzügyi lízingszerződések bármelyikének, vagy mindegyikének eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítésére. Amennyiben ennek megfelelően járnak el, azaz az esedékes fizetési kötelezettségeket az érintett lízingszerződésben meghatározott módon teljesítik továbbra is, azt Társaságunk úgy tekinti, hogy a moratórium lehetőségét nem kívánják igénybe venni a megfizetett lízingdíjak vonatkozásában.

Amennyiben a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése csoportos beszedési megbízás útján történik és a moratórium lehetőségével nem él(nek), kérjük, hogy a 2020. április 6-án esedékes lízingdíjakat szíveskedjenek Társaságunk részére az arról kiállított számlán megjelölt bankszámlára átutalni, valamint a csoportos beszedési megbízás újraindításához az alábbi nyilatkozatot kitöltve, aláírva a tájékoztatásunk végén szereplő elérhetőségünkre eljuttatni. Erre azért van szükség, mert Társaságunk a csoportos beszedési megbízás útján történő teljesítést a moratóriumra tekintettel leállította. A nyilatkozat Társaságunk általi átvételét Társaságunk a kézhezvételt követően kiállításra kerülő Terhelési Értesítő megküldésével igazolja ügyfeleink részére! A Terhelési Értesítő tartalmazza a fizetendő lízingdíj pontos összegét.

Nyilatkozat moratóriumból való kilépésről magánszemélyek részére

Amennyiben a moratórium mellőzése mellett döntöttek, de a moratórium időtartama alatt a későbbiekben mégis igénybe kívánják azt venni, erre bármikor jogosultak bármiféle külön nyilatkozat megtétele és a késedelem jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül, ugyanakkor amennyiben módjukban áll, kérjük, hogy erről a számlázás leállítása érdekében a következő esedékességet megelőző 15. napig Társaságunkat az alábbiakban csatolt, kitöltött aláírt nyilatkozat alábbi elérhetőségre történő megküldésével értesíteni szíveskedjenek.

Nyilatkozat moratóriumba való visszalépésről magánszemélyek részére

A fenti nyilatkozat Társaságunk általi átvételét Társaságunk a kézhezvételt követően a lenti elektronikus levelezési címről küldött válasz e-mailben igazolja.
Ehhez kapcsolódóan kiemeljük, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítésének beszüntetése esetén, valamint csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a lízingdíjak fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a moratórium szabályai lépnek hatályba az érintett lízingszerződés tekintetében.

Abban az esetben, ha a moratórium igénybe vétele mellett döntöttek, de a moratórium időtartama alatt a későbbiekben mégis mellőzni kívánják azt és ennek megfelelően a moratórium alatt egy adott hónapban a lízingszerződés szerinti lízingdíjat teljesítik Társaságunk részére, azt Társaságunk úgy tekinti, hogy a moratórium lehetőségét nem kívánják igénybe venni a megfizetett lízingdíj vonatkozásában. A számlázás és a csoportos beszedési megbízás visszaállítása, valamint az esedékes fizetési kötelezettségek pontos összegéről történő tájékoztatás érdekében ugyanakkor kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, ilyen esetben az alábbiakban csatolt nyilatkozatot szíveskedjenek Társaságunk alábbi elérhetőségére kitöltve, aláírva megküldeni a következő esedékességet megelőző 15. napig.

Nyilatkozat moratóriumból való kilépésről magánszemélyek részére

A fenti nyilatkozat Társaságunk általi átvételét Társaságunk a kézhezvételt követően kiállításra kerülő Terhelési Értesítő megküldésével igazolja ügyfeleink részére! A Terhelési Értesítő tartalmazza a fizetendő lízingdíj pontos összegét!

A jelen tájékoztatóban szereplő nyilatkozatok útján megadott adatokat Társaságunk az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, mely az alábbi helyen érhető el: https://lizing.raiffeisen.hu/adatvedelem.

Kérjük, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés, észrevétel merülne fel, az alábbi elérhetőségen keresse/keressék meg Társaságunkat: lizingmoratorium@raiffeisen.hu.