Tartalom megjelenítő

Casco mentes

Amennyiben Lízingbe Vevő/Adós és Lízingbe Adó a Szerződésben CASCO mentes finanszírozásban állapodnak meg, akkor Lízingbe Vevő/Adós  nem köteles saját költségére, saját nevében, Lízingbe Adó által megadott feltételekkel teljes körű CASCO biztosítást kötni, de Lízingbe Vevő/Adós köteles saját költségére a Lízingbe Adó által előírt védelmi berendezéseket a Gépjárműbe beszereltetni.

A CASCO mentes finanszírozás nem mentesíti Lízingbe Vevőt/Adóst az alól a kötelezettsége alól, hogy minden olyan kárt, amelyet a CASCO biztosítás fedezett volna, Lízingbe Adó felé megtérítsen, illetve a Gépjárművet a káresemény bekövetkezése után saját költségére a káresemény előtti állapotának (teljesítmény értékének) megfelelő állapotba hozza a gyakorlatból eredő elvárható időn belül, mely esetben a Lízingbe Adót a helyreállítás semmilyen költsége nem terheli és vele szemben Lízingbe Vevő/Adós nem támaszthat igényt a díjfizetés csökkentésére, vagy megszüntetésére, illetve bármiféle kártérítésre, vagy kártalanításra.

A CASCO mentes finanszírozásban történő megállapodás nem zárja ki Lízingbe Vevő/Adós azon jogosultságát, hogy saját költségére és saját nevében a Gépjárműre CASCO biztosítást kössön.