Oldal listázó

Szerződésmódosítás

Szerződésmódosításnak minősül a Finanszírozási szerződés feltételeinek megváltoztatása, így különösen, de nem kizárólagosan a lízingdíjak, törlesztő részletek, bérleti díjak (továbbiakban díj) összegének megváltoztatása, átütemezése, részleges előtörlesztés, futamidő megváltozása, Lízingbe Vevő, Adós, Bérlő személyének változása, stb.


Adatváltozás bejelentése

Átvállalás/Szerződés átruházás

Részleges előtörlesztés

CASCO szerződés - biztosítóváltás

Fizetési mód változtatása

Hagyaték

Engedélyek