Útkövető

Tartalom megjelenítő

Tájékoztató teljes tartozás kifizetése (teljes előtörlesztés) esetén

Végelszámolási kérelmét kizárólag írásban, az általunk megadott formanyomtatványon tudjuk elfogadni. Végelszámolási ajánlat megkéréshez a mellékletben található adatlapot kérjük kitölteni.

A postai úton, vagy e-mailen érkező végelszámolási kérelmét a beérkezéstől számított 24-48 órán belül dolgozzuk fel, és a végelszámolási ajánlatot az Ön által megadott e-mail címre és postai úton küldjük meg.

Amennyiben a végelszámolási ajánlatban szereplő végösszeg nem kerül kifizetésre a megadott fizetési határidőig, úgy Társaságunk a hirdetményként közzétett Kondíciós listában meghatározott Végelszámolási (teljes előtörlesztési) ajánlat elkészítésének költségét továbbhárítja a szerződő félre.
Tájékoztatjuk, hogy a havonta küldött Terhelési értesítőn Társaságunk a finanszírozás devizanemében feltünteti az Ön finanszírozási szerződésének aktuálisan esedékes tőketartozását.

Végelszámolásnak nem minősülő egyenleg lekéréséhez az Egyenlegközlő kérelem formanyomtatványt használja.

A fenti dokumentumokat és a kérelmét az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül tudja eljuttatni Társaságunk részére:

Végelszámolás megkérése, teljes tartozás megfizetése meghatalmazással
 

Gépjármű törzskönyvének kiadása

Amennyiben a végelszámolási ajánlatban szereplő végösszeg a megadott határidőig kifizetésre kerül, Társaságunk módosított elszámolást küld a Finanszírozási Szerződés általános szerződési feltételei alapján a végelszámolási ajánlat kiállításának napján és a végelszámolás szerinti összeg bankszámlánkon történő jóváírásának napján közzétett árfolyamok közötti eltérés következtében felmerülő különbözetről - amennyiben az meghaladja a Kondíciós Listában meghatározott mértéket.

A módosított elszámolás megfizetését / visszautalását követően Társaságunk kiadja a gépjármű törzskönyvét és a forgalmi engedélyben szereplő tulajdonjog fenntartási bejegyzés törlésére vonatkozó nyilatkozatot / gépjárműre vonatkozó vételi opciós jogunk, valamint a gépjárműre vonatkozóan bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló nyilatkozatot.

  • Postai úton tértivevényes küldeményként küldjük meg a Lízingbe vevőnek, Adósnak.
  • Személyesen kizárólag előre egyeztetett időpontban, a Lízingbe vevőnek, Adósának, meghatalmazás ellenében a szerződésben bejegyzett kezesnek és/ vagy üzembentartónak áll módunkban kiadni. Amennyiben kereskedés megbízottja jár el a végelszámolás ügyében, úgy kettős meghatalmazás szükséges (az Ügyfél meghatalmazása a kereskedésnek és a kereskedés meghatalmazása Társaságunk előtt eljáró személynek).

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.