Tartalom megjelenítő

Adatváltozás bejelentése

Tájékoztatjuk, hogy lakcím, értesítési cím, név- és egyéb személyes adatainak változása esetén a szerződésből kifolyólag Önnek bejelentési kötelezettsége áll fenn, ezért kérjük, hogy a fentiek bekövetkezésekor Társaságunkat haladéktalanul értesítse írásban a megváltozott adatok pontos megadásával. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a téves vagy elmaradt tájékoztatás következményeként felmerülő többletköltségek, illetve késedelmi kamatok - amelyek mértékéről a Kondíciós listából, valamint az Általános Szerződési Feltételekből tájékozódhat - Önt fogják terhelni.

További tudnivalók:

 • Az adatváltozások bejelentését díjmentesen teheti meg.
 • Adatváltozás bejelentését kizárólag írásban tudjuk elfogadni

Az adatváltozás bejelentéséhez szükséges dokumentumok:

Magánszemély esetén:

 • Adatmódosítási kérelem magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére nyomtatvány eredeti példánya
 • Állandó lakcím megváltozásának igazolásához szükséges dokumentumok: lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata vagy az új lakcímkártya személyes ügyfélszolgálaton történő bemutatása
 • Ideiglenes lakcím megváltozásának igazolásához szükséges dokumentumok: lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata  vagy az új lakcímkártya személyes ügyfélszolgálaton történő bemutatása
 • Névváltozás igazolásához szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, anyakönyvi kivonat vagy egyéb más okmány másolata, amelyben a névváltozás szerepel vagy az új okmány személyes ügyfélszolgálaton történő bemutatása
 • Egyéb személyi azonosságot igazoló adat megváltozásakor szükséges az új hatósági igazolvány másolata vagy az új okmány személyes ügyfélszolgálaton történő bemutatása

Cégek esetén:

 • Adatmódosítási kérelem társas vállalkozások részére nyomtatvány eredeti példánya
 • Felhatalmazó levél eredeti példánya, melyet számlavezető bankjuk cégszerű aláírásával hitelesített (ezen nyomtatványt az adatváltozás bejelentését követően küldjük meg, postai úton)
 • 30 napnál nem régebbi cégbírósági végzés, mely a változás adatait tartalmazza
 • Cégjegyzésre jogosult személy(ek) személyi igazolvány vagy vezetői engedély másolata
 • Aláírási címpéldány másolata

Társas vállalkozás jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód bejegyzéséhez a következő dokumentumokat kérjük Társaságunk részére eljuttatni:

 • Cégbírósági végzés a jogutódlás bejegyzéséről
 • Jogutód cég 30 napnál nem régebbi cégkivonata
 • A jogutód cégben cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldány(ai)
 • Szétválás esetén a vagyonmegosztásról szóló végzés vagy mérleg, melyben a finanszírozási szerződés tárgyát képező eszköz szerepel.

A jogutód bejegyzésének megkéréséhez a Hozzájárulási kérelem adatlapot kérjük jogutód cég által megfelelően kitölteni és Társaságunk részére eljuttatni!

Telefonos elérhetőség megadását, módosítását kizárólag az általunk megadott formanyomtatványon áll módunkban elfogadni. Ezért kérjük, hogy amennyiben Önnek megváltozott a telefonos elérhetősége a mellékletben található Telefon módosítási kérelem adatlapot kitölteni és Társaságunk részére eljuttatni szíveskedjen.

Fenti dokumentumokat és kérelmét az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül tudja eljuttatni Társaságunk részére:

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.