Tartalom megjelenítő

Tájékoztató biztosítótársaság váltása esetére vagyon- és CASCO biztosítás vonatkozásában

Ügyfelünk köteles saját költségére, saját nevében Lízingtársaságunk által megadott feltételekkel teljes körű (elemi kárra, töréskárra, lopáskárra és üvegkárra is kiterjedő) vagyonbiztosítást vagy CASCO és gépjármű felelősségbiztosítást kötni; azokat köteles a Szerződés hatálya alatt fenntartani és azok díjait, valamint egyéb költségét hiánytalanul határidőben megfizetni.

Amennyiben a biztosítás köteles finanszírozás futamideje alatt Ön biztosítót kíván váltani, erre vonatkozó kérelmét küldje meg a Lízingtársaságunk részére, hogy a biztosítás évfordulós felmondásához a finanszírozói hozzájárulást kiküldhessük. A mellékletek között található az a Biztosítói kötelezettségvállalási nyilatkozat, amelyet kérünk, hogy új Biztosítójával szíveskedjen aláíratni és az új biztosítási ajánlattal együtt megküldeni.

A kérelmét, valamint a Biztosítói kötelezettségvállalási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Lízingtársaságunk részére:

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.