Tájékoztató biztosító társaság váltása esetére CASCO biztosítás vonatkozásában

Ügyfelünk köteles saját költségére, saját nevében Társaságunk által megadott feltételekkel teljes körű (elemi kárra, töréskárra, lopáskárra és üvegkárra is kiterjedő) CASCO és gépjármű felelősségbiztosítást kötni; azokat köteles a Szerződés hatálya alatt fenntartani és azok díjait, valamint egyéb költségét hiánytalanul határidőben megfizetni.

Amennyiben a casco köteles finanszírozás tartama alatt Ön casco biztosítót kíván váltani, erre vonatkozó kérelmét küldje meg a Társaságunk részére, hogy a biztosítás évfordulós felmondásához a finanszírozói hozzájárulást kiküldhessük. A mellékletek között található az a Biztosítói kötelezettségvállalási nyilatkozat, amelyet kérünk, hogy új Biztosítójával szíveskedjen aláíratni és az új casco ajánlattal együtt megküldeni.

A kérelmét, valamint a Biztosítói kötelezettségvállalási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Társaságunk részére:

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.