Tartalom megjelenítő

Tájékoztató hagyatéki ügyben történő eljáráshoz

A finanszírozási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek Ügyfelünk halálával, hagyatékával együtt, örökösére(eire) szállnak át az öröklés rendjére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint, mely esetben a Szerződés Adósának, Lízingbe Vevőjének módosítása szükséges. Társaságunk a finanszírozási Szerződés kapcsán az örökös személyét - az új Adóst, ill. Lízingbe Vevőt - a jogerős hagyatékátadó végzésből állapítja meg.

Felhívjuk a szíves figyelmét/figyelmüket, hogy kiskorú Örökös(ök) esetében az illetékes gyámhatóság bevonása is szükséges az ilyen típusú szerződésmódosítás érvényességéhez.

Abban az esetben, ha az Örökös(ök) úgy dönt(enek), hogy a finanszírozási Szerződést nem kívánjá(k) folytatni, a Szerződés az örökhagyó halála napjára visszamenőlegesen hatállyal megszűnik és a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben kérjük, hogy a finanszírozott gépjárművet a Járműdepó Kft.1112 Budapest, Felsőörsöd u. 1257/4 hrsz (H-P: 10:00-17:00) címen található telepére szíveskedjen(ek) letárolni.

Tájékoztatjuk, hogy a jogerős hagyatékadó végzés kiállításáig örökös hiányában a Szerződéssel kapcsolatos bárminemű információt (a már befizetett összeg, még hátralévő tőkekintlévőség, a Szerződés végelszámolása stb.) kizárólag a hagyatéki tárgyalást lefolytató, területileg illetékes közjegyző írásos kérelme nyomán a közjegyző részére tudunk kiszolgáltatni.

A fentiek szíves tudomásulvétele mellett kérjük a jogerős hagyatékátadó végzés, valamint a halotti anyakönyvi kivonat mielőbbi megküldését Társaságunk részére:

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.