Tartalom megjelenítő

Tájékoztató finanszírozási szerződés részleges előtörlesztéséről

Nem fogyasztó ügyfelekre vonatkozó rendelkezések

A részleges előtörlesztés miatti szerződésmódosítás általános feltételei

 • Az előtörlesztés miatti módosítandó szerződésnek teljesen tartozásmentesnek kell lennie. Amennyiben díjhátralék vagy költség, késedelmi kamat tartozás áll fenn, azt a szerződés módosítása előtt Önnek minden esetben rendeznie szükséges. Abban az esetben, ha ezen tartozások nem kerülnek rendezésre, a szerződés előtörlesztés miatti módosítására nincs lehetőség.
 • A szerződés előtörlesztésére - ha az adott havi számlák kiküldésre kerültek - csak a következő havi esedékességtől van lehetőség.
 • Előtörlesztés esetén a fizetendő költség mértékét az Általános Szerződési Feltételek / Kondíciós lista tartalmazza. A szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele a költség maradéktalan rendezése. A költség rendezésének hiányában a szerződés módosítására nincs lehetőség.


Felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

 • A szerződésmódosítás minden esetben Társaságunk egyedi elbírálásának függvénye.
 • Az előtörlesztendő összeg a befizetés jóváírásának napján esedékes, nem fogyasztók esetében a Raiffeisen Bank Zrt. / Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően) által közzétett deviza eladási árfolyamon kerül átszámításra, fogyasztók esetében pedig MNB közép árfolyamon kerül átszámításra.
 • Az előtörleszteni kívánt összeg és a kapcsolódó költség befizetését bármelyik Raiffeisen Bank fiókban pénztári befizetéssel vagy banki átutalással teljesítheti. Bankszámlaszámainkat megtalálja a havonta kiküldött terhelési értesítőn, valamint a Bankszámlaszámok menüpont alatt.
 • Az előtörlesztés miatti módosításhoz kapcsolódó dokumentumokat a módosításban megadott határidőig szükséges Társaságunk részére visszaküldeni, ellenkező esetben (nem érkeznek vissza az aláírt dokumentumok vagy határidőn túl érkeznek vissza) a szerződésmódosítás nem lép hatályba, és az eredeti szerződésben foglalt feltételek maradnak érvényben.
 • A kérelem benyújtása nem halasztó hatályú a késedelmes befizetések tekintetében, azaz a szerződésmódosítás hatályba lépéséig fizetési kötelezettsége az eredeti ütemezés szerint áll fenn.


Magánszemély (fogyasztó) ügyfelekre vonatkozó rendelkezések

A részleges előtörlesztés miatti szerződésmódosítás általános feltételei

Fogyasztó ügyfél bármikor élhet a részleges előtörlesztés jogával, ha az erre vonatkozó igényéről a Lízingbe Adót értesítette és az előtörleszteni kívánt összeget maradéktalanul a Társaságunk rendelkezésére bocsátja.

Felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

 • Az előtörlesztésre irányuló kérelem legfeljebb 20 banki munkanapig érvényes.
 • Társaságunk a bejelentését követően 5 munkanapon belül az ügyfél rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat.
 • Társaságunk az előtörlesztett részletet legkésőbb 5 munkanapon belül elszámolja.
 • Részelőtörlesztés esetén az ügyfél az előtörlesztést követően fennmaradt tartozást - választása szerint - a futamidő változatlanul hagyása mellett csökkentett törlesztőrészlettel, vagy a futamidő megváltoztatásával változatlan törlesztőrészlettel köteles a Társaságunk részére megfizetni.
 • Az előtörlesztendő összeg a befizetés jóváírásának napján érvényes MNB közép árfolyamon kerül átszámításra.
 • Az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítás igényléséhez a mellékelt Szerződésmódosítás kérelmi adatlapot szíveskedjen kitölteni és Társaságunk részére eljuttatni.


Kérelmét az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Társaságunk részére:


Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.