Tájékoztató finanszírozási szerződés részleges előtörlesztéséről

A részleges előtörlesztés miatti szerződésmódosítás általános feltételei

  • Az előtörlesztés miatti módosítandó szerződésnek teljesen tartozásmentesnek kell lennie. Amennyiben díjhátralék vagy költség, késedelmi kamat tartozás áll fenn, azt a szerződés módosítása előtt Önnek minden esetben rendeznie szükséges. Abban az esetben, ha ezen tartozások nem kerülnek rendezésre, a szerződés előtörlesztés miatti módosítására nincs lehetőség.
  • A szerződés előtörlesztésére - ha az adott havi számlák kiküldésre kerültek - csak a következő havi esedékességtől van lehetőség.
  • Előtörlesztés esetén a fizetendő kezelési költség mértékét az Általános Szerződési Feltételek / Kondíciós lista tartalmazza. A szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele a kezelési költség maradéktalan rendezése. A kezelési költség rendezésének hiányában a szerződés módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

  • A szerződésmódosítás minden esetben Társaságunk egyedi elbírálásának függvénye.

  • Az előtörlesztendő összeg a befizetés jóváírásának napján esedékes, nem fogyasztók esetében a Raiffeisen Bank Zrt. / Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően) által közzétett deviza eladási árfolyamon kerül átszámításra, fogyasztók esetében pedig MNB közép árfolyamon kerül átszámításra.

  • Az előtörleszteni kívánt összeg és a kapcsolódó kezelési költség befizetését bármelyik Raiffeisen Bank fiókban pénztári befizetéssel vagy banki átutalással teljesítheti. Bankszámlaszámainkat megtalálja a havonta kiküldött terhelési értesítőn, valamint a Bankszámlaszámok menüpont alatt.

  • Az előtörlesztés miatti módosításhoz kapcsolódó dokumentumokat a módosításban megadott határidőig szükséges Társaságunk részére visszaküldeni, ellenkező esetben (nem érkeznek vissza az aláírt dokumentumok vagy határidőn túl érkeznek vissza) a szerződésmódosítás nem lép hatályba, és az eredeti szerződésben foglalt feltételek maradnak érvényben.

  • A kérelem benyújtása nem halasztó hatályú a késedelmes befizetések tekintetében, azaz a szerződésmódosítás hatályba lépéséig fizetési kötelezettsége az eredeti ütemezés szerint áll fenn.

Az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítás igényléséhez a mellékelt Szerződésmódosítás kérelmi adatlapot szíveskedjen kitölteni és Társaságunk részére eljuttatni.

Kérelmét az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Társaságunk részére:

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.