Tartalom megjelenítő

Tájékoztató a finanszírozási szerződés átvállalásáról/szerződés átruházásról

Kérjük, az átvállalási/átruházási eljárás megindításához használja jelen oldalunkon mellékelt nyomtatványokat, adatlapokat!

Tájékoztatjuk, hogy az átvállaló/vevő adatainak bejelentését kizárólag a Társaságunk által kiadott formanyomtatvány kitöltésével fogadjuk el. Felhívjuk figyelmét, hogy hiányos adatközlés esetén a kérelmet nem áll módunkban teljesíteni.

A kölcsönszerződés/lízingszerződés átvállalásának/szerződés átruházásának alapvető feltételei az alábbiak:

 • Az érintett szerződésnek teljesen tartozásmentesnek kell lennie. Amennyiben díjhátralék vagy költség, késedelmi kamat tartozás áll fenn, azt a szerződés átvállalása/szerződés átruházása előtt az eredeti ügyfélnek minden esetben rendeznie szükséges. Abban az esetben, ha ezen tartozások nem kerülnek rendezésre, a szerződés módosítására nincs lehetőség.
 • A szerződés átvállalására/szerződés átruházására, ha a tárgyhavi esedékes számlák kiküldésre kerültek, csak a tárgyhónapot követő hónaptól van lehetőség.
 • A szerződés átvállalásra/szerződés átruházására vonatkozó megállapodás aláírásának feltétele az átvállaló/vevő részéről a finanszírozási szerződés tárgyát képező eszközre vonatkozó érvényes vagyonbiztosítás megléte, valamint a gépjárműről márkaszervizben készített állapotlap megléte.
 • Nem fogyasztó ügyfelekre vonatkozóan: Az átvállalás/szerződés átruházás hatálybalépésének feltétele a kezelési költség maradéktalan megfizetése. A kezelési költség megfizetésének hiányában az átvállalás/szerződés átruházás automatikusan elutasításra kerül. A kezelési költség mértékéről a Kondíciós listában / Általános Szerződési Feltételekben tájékozódhat.
 • A kérelem benyújtása nem halasztó hatályú az esedékes befizetések tekintetében, azaz az átvállalás/szerződés átruházás hatálybalépéséig az eredeti ügyfél fizetési kötelezettsége az eredeti ütemezés szerint áll fenn.
 • Az átvállalás/szerződés átruházás engedélyezését minden esetben Társaságunk egyedi elbírálásától teszi függővé. Általánosságban véve elmondható, hogy az átvállalónak/vevőnek minimum ugyanazon feltételeknek kell megfelelnie, mint az eredeti ügyfélnek és alapvetően ugyanazon feltételekkel vállalhatja át a szerződést, mint az eredeti ügyfél.
 • Nem fogyasztó ügyfelekre vonatkozóan: Zártvégű pénzügyi lízing esetén az átvállalónak/vevőnek az átvállalás/szerződés átruházás hatályba lépéséhez meg kell fizetnie az átvállalt tőkerészre eső ÁFA összegét.

Az átvállalási/szerződés átruházási kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek, mind az átvállaló/vevő, mind - amennyiben az átvállaláshoz/szerződés átruházáshoz készfizető kezes is szükséges - a készfizető kezes részéről:

Magánszemély esetén:

 • kitöltött átvállalási/szerződés átruházási kérelmi adatlap,
 • vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának és adókártya másolata,
 • 30 napnál nem régebbi közüzemi számla,
 • munkáltatói igazolás.

Cég, vállalkozás esetén:

 • kitöltött átvállalási/szerződés átruházási kérelmi adatlap,
 • cégvezető részéről személyi igazolvány, lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának és vezetői engedély másolata,
 • aláírási címpéldány,
 • utolsó 2 év mérlege,
 • utolsó 2 év eredménykimutatása,
 • könyvvizsgálói jelentés + hitelesítő záradékok
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • NAV nullás igazolás, mely 30 napnál nem régebbi és/vagy NAV folyószámla kivonat

Egyéni vállalkozó esetén:

 • kitöltött átvállalási/szerződés átruházási kérelmi adatlap,
 • személyi igazolvány - lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolat,
 • jogosítvány vagy egyéb fényképes igazolvány másolat,
 • adókártya másolata,
 • utolsó 3 bankszámlakivonat,
 • utolsó év adóbevallása
 • NAV nullás igazolás, mely 30 napnál nem régebbi és/vagy NAV folyószámla kivonat

Az átvállalás/szerződés átruházás során felmerülő költségek:

 • Nem fogyasztó ügyfelekre vonatkozóan: Az átvállalás/szerződés átruházás kapcsán Társaságunknak fizetendő kezelési költség mértékét az Általános Szerződési Feltételek / Kondíciós lista tartalmazza.
 • Kölcsönszerződés esetében a szerződés átvállalása/szerződés átruházása következtében, amennyiben a finanszírozott eszköz forgalomba helyezett/helyezhető jármű, annak törzskönyve és forgalmi engedélye a tulajdonosváltozás miatt átírásra kerül, melynek költsége a szerződés átvállalóját/vevőjét terheli.
 • Lízingszerződés esetében a szerződés átvállalása/szerződés átruházása következtében, amennyiben a finanszírozott eszköz forgalomba helyezett/helyezhető jármű, annak forgalmi engedélyében az üzembentartó változást át kell vezetni, melynek költsége a szerződés átvállalóját terheli.
 • A járművekkel kapcsolatos okmányirodai közlekedési igazgatási eljárások során fizetendő illetékek mértékére a mindenkori jogszabályi előírás az irányadó.

Amennyiben az átvállalási/szerződés átruházási kérelem az egyedi bírálat során elfogadásra kerül a következő dokumentumok szükségesek a jármű tulajdonjogának átírásához: (A felsorolás tájékoztató jellegű, a gépjármű átiratásásának ügyében Ügyfelünk közvetlenül jár el a Kormányhivatal Okmányirodai Osztályán.)

 • az átvállaló/vevő nevére szóló KGFB és CASCO biztosítás megléte (minimum ajánlat),
 • állapotfelmérő lap, valamint kölcsönszerződés esetén 30 napnál nem régebbi, felhasználatlan Eredetiségvizsgálati bizonyítvány,
 • kölcsönszerződés esetében eredeti Adásvételi szerződés,
 • a jármű forgalmi engedélye,
 • okmányirodai illeték befizetését igazoló befizetési bizonylat.

Fenti dokumentumokat és kérelmét az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Társaságunk részére:

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy hiányos adatközlés esetén a kérelmet tárgytalannak tekintjük!