Adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) - Raiffeisen LÍZING

Tartalom megjelenítő

Adósságrendezési eljárás (Magáncsőd)

Mi a magáncsőd?

A magáncsőd a magánszemélyek számára kialakított csődvédelmi forma, amely azt célozza, hogy az adós és hitelezői között megállapodás jöjjön létre annak érdekében, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon és a hitelezők belátható időn belül megtérülést realizálhassanak. A magáncsőd intézményét törvény szabályozza, melynek megtartását hatóság, a Családi Csődvédelmi Szolgálat ellenőrzi.

Kinek jelenthet megoldást az eljárás?

Az eljárás Önnek, mint magánszemélynek, akkor jelenthet megoldást pénzügyi problémáira, ha rendelkezik vagyonnal és rendszeres jövedelemmel, de tartozásainak összege nem haladja meg vagyonának kétszeresét. Ezen felül hajlandó minimum 5 évig törleszteni a tartozásait az adósságrendezési megállapodásnak megfelelően, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményekért cserébe pénzügyeit rendszeresen ellenőrizzék.

Jogosult vagyok belépni a programba?

A családi csődvédelem programjába való belépés önkéntes. Az Are törvény (2015. évi CV.) meghatározza a jogosultsági feltételeket, melyek a következők:

  1. Az adósnak összességében legalább 2.000.000,- Ft, legfeljebb 60.000.000,- Ft tartozása van
  2. Az adós tartozásai meghaladják az adós, adóstárs adósságrendezésbe tartozó vagyonának 80%-át, de nem haladják meg annak 200 %-át
  3. A tartozások legalább 80 %-a az adós által elismert vagy nem vitatott
  4. A tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt és összege meghaladja az 500.000.- forintot
  5. A hátrasorolt követelések száma nem haladja meg az ötöt
  6. A tartozások között van fogyasztói hiteltartozás vagy olyan tartozás, amely olyan szerződésből ered, melyet az adós egyéni vállalkozói minőségéből ered
  7. A tartozások egyike sem olyan, amely az adós korábbi, jogellenes cégjogi tevékenységével összefüggésben keletkezett (jogerős bírósági határozat alapján).

 

Mit kell tennem, hogy beléphessek?

Az adósnak és az adóstársnak közösen, írásban kell bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást kezdeményezniük a főhitelezőnél (első helyi zálogjogosult vagy ingatlan pénzügyi lízing jogosult) a jogszabályban meghatározott nyomtatványok alkalmazásával.

Milyen fizetési kötelezettséggel jár az eljárás?

Az eljárás megindításakor a főhitelező részére 20.000,- Ft költségátalányt, valamint havonta minimális törlesztőrészletet kell teljesíteni, amely a zálogjoggal biztosított nyilvántartott követelés 7%-ának egytizenketted része, de legfeljebb a záloggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7%-ának egytizenketted része. Az eljárás során tartozásait, közüzemi számláit, kötelezettségeit továbbra is rendszeresen fizetnie kell.

Mi történik, ha nem tartja be a megállapodásban foglaltakat?

Ha Ön az egyezséget nem tartja be vagy nem teljesíti a törlesztőrészleteket, a bíróság megszünteti az adósságrendezési eljárást, és így megszűnik a csődvédelme és tíz évig nem is kérelmezhet újra magáncsőd eljárást. A fennálló tartozásokra a hitelezők kezdeményezhetnek/folytatják az igényérvényesítési eljárásokat.

Adósságrendezési eljárással kapcsolatos panaszok

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. évi CX. törvény hatálya alá tartozó panaszok bejelentésére, azok feldolgozására és kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a Raiffeisen Corporate Lízing panaszkezelési szabályzatában valamint a Panasz bejelentése menüpontban érhető el.