Tartalom megjelenítő

Tájékoztatás áthidaló megoldásokkal kapcsolatban

Társaságunk ügyfelei számára többféle áthidaló megoldást kínál fizetési nehézség esetére. Természetesen ahogyan a törlesztési problémák ügyfelenként és családonként eltérőek, úgy ezen problémák kezelése is egyedi megoldást igényel. A többféle lehetőség közül a jelenlegi és várható családi jövedelmi helyzet alapján mindig egyénileg kell mérlegelni, hogy a fizetési nehézségekre mi jelentheti a legmegfelelőbb választ.

A megfontolt döntés előtt érdemes megismerni a szóba jöhető lehetőségeket; az alábbi pontok ehhez nyújtanak hasznos információkat és megfontolandó szempontokat.

Deviza alapú ingatlanlízing árfolyamrögzítése

1.) Árfolyamkockázat

Ha Ön egy 1 000 000 forintos euró alapú kölcsönt igényel, és az átszámításkor érvényes forint/euró átváltási árfolyam 250 Ft/euró, akkor az Ön euróban fennálló tartozása 4 000 euró lesz. Ha ugyanekkor a forint/euró árfolyama 310 lett volna, akkor az 1 000 000 forintos kölcsön 3 226 euróban került volna rögzítésre, tehát 774 euróval kevesebb tőkével tartozna Társaságunknak.
A visszafizetésnél az Ön számára az a kedvezőbb, ha egy devizaegységet minél kevesebb forintért ad el Önnek Társaságunk. Ha az Ön euróban meghatározott havi törlesztő részlete például 400 euró, és a törlesztés esedékességekor az árfolyam 250 forint/euró, akkor a törlesztéshez 100 000 Ft konvertálására lesz szükség. Ha az esedékességkor az árfolyam 310 forint/euró lett volna, akkor mindehhez 124 000 Ft-ra lett volna szüksége. Tehát, ha a törlesztés esedékességekor egy euróért több forintot kell fizetni, mint a kölcsön felvételének idején, akkor a forint törlesztő részlet összege emelkedni fog.

Milyen módon szüntethető meg a deviza-árfolyamkockázat?
Devizahitelek árfolyamkockázata a hitel forintra történő átváltásával szüntethető meg. A döntés meghozatalakor fontos mérlegelnie, hogy a devizában fennálló tartozás forintra váltásakor a devizában fennálló tartozás előtörlesztésre kerül, így az előtörlesztés időpontjában érvényes devizaárfolyam határozza meg alapvetően a forint hitel összegét. Amennyiben a hitel folyósítása óta a forint árfolyama gyengült (egy egység devizáért több forintot szükséges megfizetnie) és Ön forintra váltja át hitelét, úgy azonnal teljes egészében elszenvedi kölcsönügyletének folyósítása és a hitel visszafizetése közötti forint árfolyam gyengülése miatt keletkező árfolyamveszteséget. Az átváltással az árfolyamkockázat megszűnik, azonban a kamatkockázat továbbra is megmarad.

2.) Kamatkockázat

A kamatperiódus alatt a kamat mértéke állandó, azonban az adott kamatperiódus leteltével Társaságunk a kamat mértékét felülvizsgálja. A következő kamatperiódusra megállapított kamat mértéke lehet alacsonyabb és magasabb is az előző kamatperiódusra megállapított kamat mértékénél. A kamat emelkedése növeli a havi törlesztés összegét. Ez a változás az Ön számára kockázatot jelent (hiszen ezeket az ingadozásokat nem lehet előre kiszámítani), ezt a kockázatot nevezik kamatkockázatnak. Emiatt nagyon fontos, hogy az igényelt hitelösszeg a háztartás teherviselő képességének gondos mérlegelésével kerüljön megállapításra.

3.) Milyen módon csökkenthető a havi törlesztő részlet?

Futamidő növelés
A havi törlesztő részlet mértéke csökkenthető a futamidő növelésével, amellyel hosszú távú megoldást biztosítunk Önnek a hitel havi törlesztő részletének csökkentésére. Kérjük, futamidő növelés esetén mérlegelje, hogy ezzel az eredeti lejárathoz képest hosszabb időre kötelezi el magát a hitel törlesztésére, így összességében nagyobb kamat, illetve egyéb díj, teher megfizetésére vállal kötelezettséget a teljes futamidőre vetítve. A futamidő növelése nem arányosan csökkenti különböző hitelek esetében a hitel havi törlesztő részletének összegét, mivel a hosszabb futamidő alatt a fizetendő hiteldíj is növekszik. Általánosságban elmondható, hogy azonos mértékű futamidő növelés annál jobban csökkenti a havi törlesztő részletet, minél rövidebb a hitel hátralévő futamideje, illetve minél alacsonyabb a hitel kamata.

Törlesztő részlet ideiglenes csökkentése szerződésmódosítással
A havonta fizetendő törlesztő részlet ideiglenes csökkentése Önnek átmeneti megoldást jelenthet rövid-, illetve középtávon a havi törlesztő részlet növekedéséből adódó terhek ideiglenes kezelésére. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy amennyiben az az összeg, amelyet Ön a csökkentett törlesztésű időszakban havi törlesztő részletként megfizet nem fedezi a havi kamattörlesztés összeget, úgy a meg nem fizetett kamatrész tőkésítésre kerül, amelyet Ön a futamidő hátralévő részében fizet meg.

Az alábbiakban részletesen megtalálja, az egyes áthidaló megoldások igénybevételének feltételeit.

Tájékoztató szerződésmódosításról, restruktúr termékről
Szerződésmódosításnak minősül a Finanszírozási szerződés feltételeinek megváltoztatása, így különösen, de nem kizárólagosan a lízingdíjak \ törlesztő részletek \ bérleti díjak (továbbiakban díj) összegének megváltoztatása, átütemezése, előtörlesztés, futamidő megváltozása, Lízingbe Vevő \ Adós \ Bérlő személyének változása, stb.


Felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

  • A szerződésmódosítás iránti kérelem elfogadása minden esetben Társaságunk egyedi elbírálásától függ
  • A kérelem benyújtása nem halasztó hatályú a késedelmes befizetések tekintetében, azaz a szerződésmódosítás hatályba lépéséig fizetési kötelezettsége az eredeti ütemezés szerint áll fenn és annak megfelelően köteles azt teljesíteni.
  • Minden díjfizetési haladékra vonatkozóan benyújtott kérelem szerződésmódosítási (a szerződés átütemezésére vonatkozó) kérelemnek minősül.
  • A szerződés módosításához kapcsolódó dokumentumokat a módosításban megadott határidőig szükséges Társaságunk részére visszaküldeni, ellenkező esetben (amennyiben nem érkeznek vissza az aláírt dokumentumok, vagy határidőn túl érkeznek vissza) a szerződésmódosítás érvényét veszti és az eredeti szerződésben foglalt feltételek maradnak érvényben.
  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződésmódosítás következményeként felmerülő többletköltségek, illetve késedelmi kamatok, valamint a szerződés módosításáért felszámított kezelési költség díja - amelyek mértékéről a Kondíciós listából, valamint az Általános Szerződési Feltételekből tájékozódhat - Önt terhelik.

Szerződésmódosítási kérelmét kizárólag írásban tudjuk elfogadni.

A szerződés módosítására vonatkozó kérése esetén a mellékelt Szerződésmódosítási kérelmi adatlapot kérjük kitölteni és az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül eljuttatni Társaságunk részére:

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.