Tartalom megjelenítő

Tájékoztató jármű átalakításának engedélyezéséről

Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű átalakítását, műszaki paramétereinek megváltoztatását, valamint a gépjárművön minden olyan módosítását, amely a szokásos használat körén túlmegy, a tárgyak és tartozékaik állagában vagy értékében a normál amortizációt, kopást meghaladó változást okoz, kizárólag Társaságunk előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.
Írásbeli hozzájárulásunk hiányában az előzőek szerződésszegésnek minősülnek, és Ön köteles megfizetni mindazt a kárt, amely Társaságunkat ebből az okból éri.
 
Társaságunk hozzájárulását a gépjármű átalakításához a mellékelt Hozzájárulási kérelem adatlap kitöltésével kérheti.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kérelem benyújtása nem halasztó hatályú az esedékes befizetések tekintetében.

Társaságunk hozzájárulása szükséges különösen, de nem kizárólagosan a következő tevékenységekhez:

  • jármű sárga rendszámmal történő ellátása, illetve ismét fehér rendszámmal történő ellátása
  • jármű egyedi rendszámmal történő ellátása
  • jármű autóreklámmal, matricával történő ellátása
  • jármű vonóhoroggal történő ellátása
  • színváltoztatás
  • jármű zárainak szakszervizben történő cseréje
  • jármű közúti közlekedési szolgáltatási (árufuvarozási) céllal történő használata
  • jármű üzemanyagtartályának cseppfolyós gázüzemmódúvá történő átalakítása
  • szállítható személyek számának növelése miatti átalakítás
  • stb.

Társaságunk részéről a Hozzájárulási nyilatkozat kiadása minden esetben Társaságunk kockázat elbírálásának függvénye.

A hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy Társaságunkkal kötött valamennyi szerződése tartozásmentes legyen. Amennyiben díjhátralék vagy költség, késedelmi kamat tartozás áll fenn, azt a Hozzájárulási kérelem beadásával egyidejűleg vagy előtte minden esetben rendeznie szükséges.

A fenti módosítások esetén Önnek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn, tehát mindennemű, a Szerződésben szereplő adat megváltozásáról - a megfelelő dokumentumok csatolása mellett - Társaságunkat írásban értesíteni szíveskedjék.

A kérelmi adatlapot az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Társaságunk részére

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.