Útkövető

Tartalom megjelenítő

Tájékoztató jármű\eszköz külföldre történő kivitele esetén követendő eljárásról

Lízingszerződés és Operatív Lízing/Bérleti szerződés esetében, ha külföldre szeretne menni a járművel, szüksége van az írásbeli hozzájárulásunkra - eredeti példányban.
A hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy Társaságunkkal kötött valamennyi szerződése tartozásmentes legyen. Amennyiben díjhátralék vagy költség, késedelmi kamattartozás áll fenn, azt a Hozzájárulási kérelem beadásával egyidejűleg vagy előtte minden esetben rendeznie szükséges. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kérelem benyújtása nem halasztó hatályú az esedékes befizetések tekintetében.

Kölcsönszerződés esetében nincs szükség a hozzájárulásunkra.

Bármely típusú finanszírozási szerződésről van szó, csak olyan országba mehet a járművel, ahol a járműre kötött Casco biztosítása érvényes.

A Hozzájárulási nyilatkozat megkéréséhez a mellékelt adatlapot kérjük kitölteni és Társaságunk részére eljuttatni, mivel ilyen jellegű kérelmet kizárólag írásban tudunk elfogadni.

A kérelmi adatlapot az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Társaságunk részére

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.