Tartalom megjelenítő

Tájékoztató hozzájárulás kiadásáról jogutódlás bejegyzésével kapcsolatban

Társas vállalkozás jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód bejegyzéséhez a következő dokumentumok kérjük Társaságunk részére eljuttatni:

  • Cégbírósági végzés a jogutódlás bejegyzéséről
  • Jogutód cég 30 napnál nem régebbi cégkivonata
  • Felhatalmazó levél eredeti példánya, melyet számlavezető bankjuk cégszerű aláírásával hitelesít (ezen formanyomtatványt a bejelentést követően küldjük meg postai úton)
  • Cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldány(i)
  • Cégjegyzésre jogosult személy(ek) személyi igazolvány és vezetői engedély másolata
  • Társas vállalkozás szétválása esetén a vagyonmegosztásról szóló végzés vagy mérleg, melyben a finanszírozási szerződés tárgyát képező gépjármű szerepel.

A jogutód bejegyzésének megkéréséhez és a jogutódlás miatt a forgalmi engedély átírásához a mellékelt Hozzájárulási kérelem adatlapot kérjük kitölteni.

A kérelmi adatlapot az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Társaságunk részére

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.