Harmadik személy bejegyzése üzembentartóként

A harmadik személy üzembentartóként történő bejegyzéséhez szükséges módosítás általános feltételei:

 • A szerződésnek teljesen tartozásmentesnek kell lennie. Amennyiben díjhátralék vagy költség-, késedelmi kamat-tartozás áll fenn, azt Önnek rendeznie szükséges. Abban az esetben, ha ezen tartozások nem kerülnek rendezésre, harmadik személy üzembentartóként történő bejegyzésére nincs lehetőség.
 • A hozzájárulás kiadása minden esetben Társaságunk egyedi kockázati elbírálásának függvénye és előfeltétele az új Üzembentartó általi készfizető kezességvállalás
 • A kérelem benyújtása nem halasztó hatályú az esedékes befizetések tekintetében.
 • Az üzembentartó személyének módosítására vonatkozó kérelem minden esetben szerződésmódosítási kérelemnek minősül.

Harmadik személy üzembentartóként történő bejegyzésének igényléséhez kérjük, a mellékelt Hozzájárulási kérelem adatlapot kitölteni és azt Társaságunk részére eljuttatni. Tájékoztatjuk, hogy a kérelmet kizárólag írásban, a szükséges dokumentumok egyidejű megküldése mellett tudjuk elfogadni.

Az új üzembentartó által benyújtandó dokumentumok:

Magánszemély esetén:

 • az új Üzembentartó részéről kitöltött és az új Üzembentartó, valamint az eredeti Ügyfél által is egyaránt aláírt Hozzájárulási kérelem
 • vezetői engedély másolat
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolat
 • 30 napnál nem régebbi közüzemi számla
 • munkáltatói igazolás

Cég esetén:

 • az új Üzembentartó részéről kitöltött és az új Üzembentartó, valamint az eredeti Ügyfél által is egyaránt aláírt Hozzájárulási kérelem.
 • cégvezető(k) személyi igazolványának, vezetői engedélyének és lakcímkártyájának másolata
 • cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • felhatalmazó levél eredeti példánya, melyet számlavezető bankjuk cégszerű aláírásával hitelesít (ezen formanyomtatványt a bejelentést követően küldjük meg postai úton)
 • legutóbbi lezárt gazdasági év mérlege és eredménykimutatása
 • NAV nullás igazolás, mely 30 napnál nem régebbi és/vagy NAV folyószámla kivonat

A szerződésmódosítás költségét az Általános Szerződési Feltételek / Kondíciós lista tartalmazzák, amely költség Önt terheli.

A fent említett dokumentumokat és a Hozzájárulási kérelmet az alábbi elérhetőségeken tudja eljuttatni Társaságunk részére:

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.